door de ogen van een paard

"Het bijzondere gevoelige vermogen van de paarden en het feit dat Kiki alle signalen feilloos opving en kon verklaren, heeft me ontroerd, verrast en geraakt.”

Paardencoaching is een van de meest directe manieren van coaching. Het leidt in korte tijd naar de essentie van de coach vraag. Paarden verkeren in een voortdurende staat van uitwisseling met hun omgeving, ze volgen instinctief in het hier en nu hun behoeftes in relatie tot de omgeving. Van een paard krijg je dus direct een eerlijk antwoord en dat gebruik ik in mijn coaching. 

aanbod

individueel

gelukkige werknemer

Krijg inzichten in vraagstukken met betrekking tot je werk -of privéleven via coaching met paarden.

In een coaching traject onderzoek je een vraagstuk om inzicht te krijgen hoe je stappen kunt zetten richting je persoonlijke doelen.Paarden geven op een zachte manier heel directe feedback. Als coach gebruik je de wijsheid van de kudde om te duiden wat er mogelijk speelt.

persoonlijk leiderschap

opleiding

Voor uw opleiding ontwikkelen wij een module op maat die heel direct inzicht geeft in het persoonlijk leiderschap van uw studenten.

De studenten krijgen de mogelijkheid om individueel contact te maken met het paard ten aanzien van de rest van de groep. Hieruit wordt vaak heel snel duidelijk hoe het leiderschap van de student eruit ziet en wat de andere kunnen leren voor zichzelf. Deze inzichten zijn heel waardevol gebleken voor de student om verdere ontwikkeling door te maken.

 

 

groepen

beweging in je team

Krijg uw team weer in beweging.  

Samenwerken met een paard maakt heel snel duidelijk hoe het met uw team gesteld is.

Thema's als vertrouwen, veiligheid, conflicten komen aan bod. Wat mag en kan er gezien worden. Een paard heeft geen oordeel maar laat feilloos zien hoe het er nu mee staat. Samen kunnen we kijken welke beweging er gemaakt kan worden om weer flow in het team te krijgen. 


paardencoachjeugd

Heeft uw kind emotionele of sociale problemen? Kan het bijvoorbeeld moeilijk voor zichzelf opkomen of grenzen stellen? Ik werk dagelijks met kinderen met problemen. 

klik hier voor mijn aparte website Paardencoachjeugd.nl

grondwerk met paarden

Grondwerk met paarden betekent samenwerken vanaf de grond met een paard. Dit geeft je bewustwording van je eigen lichaamstaal. Hoe zet je dit in richting het paard. Grenzen stellen, je eigen ruimte innemen en werkelijk contact maken. Rust creëren binnen jezelf en daarmee beweging genereren bij het paard (anderen). Ervaring met paarden is niet nodig.

 

Ontdek de paardenfluisteraar in jezelf.

 


De toegevoegde waarde van de paarden waar Kiki mee werkt, is dat zij door hun vermogen om zonder oordeel te kunnen spiegelen, toegang tot onbewuste patronen weten te ontgrendelen.